ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Στην Healthcode αποστολή μας είναι η προάσπιση ενός υγιεινού τρόπου ζωής παρέχοντας φυσικά ελιξίρια για την ενίσχυση της σωματικής και πνευματικής υγείας, παράλληλα με την ουσιαστική υποστήριξη των άμεσων συνεργατών μας. Απόλυτα προσανατολισμένοι στην κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου φαρμακείου, παρέχουμε στους συνεργάτες μας εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την βέλτιστη ποιότητα και προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Εφόδια, που δομούν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συμβάλλουν στην διαρκή αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμα μας είναι να κατατάξουμε τα παραφαρμακευτικά προϊόντα που εκπροσωπούμε στην κορυφή των προτιμήσεων των συνεργατών και καταναλωτών μας, λόγω της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας που επιδεικνύουν, καθιερώνοντας έτσι την Healthcode ως την πιο αξιόπιστη εταιρία στον τομέα της δραστηριότητάς της.

ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες μας είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την ευθύνη που επιδεικνύουμε απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας.

Δέσμευση & Αφοσίωση ώστε να παρέχουμε προϊόντα βέλτιστης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας

Καινοτομία & Τεκμηρίωση μέσα από εργαστηριακές και κλινικές μελέτες κορυφαίων ερευνητικών κέντρων, παγκοσμίως

Συνέπεια & Συνέχεια ως βασική προϋπόθεση της λειτουργίας μας

Ακεραιότητα & Ήθος για να μπορούμε να δεχτούμε ανά πάσα στιγμή κριτική και σύγκριση

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από άτομα που κατέχουν εξειδικευμένη γνώση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση. Με πολυετή εμπειρία στους τομείς δραστηριότητάς τους, πλαισιώνουν επάξια το εμπορικό και επιστημονικό τμήμα της εταιρείας, το τμήμα marketing και κανονιστικών υποθέσεων.