Ατομικά Καλλυντικά Προϊόντα – Διαδικασία Σύνθεσης

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

SKINDIAGNOSTIC

Με τη χρήση ενός από τους πλέον εξελιγμένους και αξιόπιστους αναλυτές δέρματος προσδιορίζεται με υψηλή ακρίβεια ο βασικός τύπος του δέρματος – δηλ. τα επίπεδα ενυδάτωσης (Η) και λιπαρότητας (L).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROFILE ΔΕΡΜΑΤΟΣ

inovate.txt

Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προσδιορισμού του δερματικού profile προκύπτει ο ειδικός τύπος του δέρματος και οι συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρονική στιγμή. Τα σημαντικά αυτά δεδομένα αξιολογούνται και συμβάλουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προϊόντων εξατομικευμένης φροντίδας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

image3

Σχεδιάζονται και παρασκευάζονται τα κατάλληλα εξατομικευμένα προϊόντα φροντίδας τα οποία καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε τύπου δέρματος. Για την επίτευξη αμεσότερου και καλύτερου αποτελέσματος συνιστάται η μη ταυτόχρονη χρήση συμβατικών καλλυντικών με συντηρητικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Δημιουργία 100% αποκλειστικά εξατομικευμένων προϊόντων

← Τι είναι τα dermaviduals®;
Ταξινόμηση / Επιλογή προϊόντος→