ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εθελοντές:

Διάρκεια εφαρμογής:

Συχνότητα εφαρμογής:

Χρόνος εκτίμησης:

Μέθοδοι εκτίμησης:

20 υγιείς γυναίκες εθελόντριες ηλικίας 25 έως 40 ετών

28 ημέρες

2 φορές ημερησίως

α) 8 ώρες μετά την εφαρμογή

β) 1 ημέρα μετά την τελευταία εφαρμογή

γ) 3 ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή

Corneometer CM 25 (υγρασία δέρματος)
Skin visiometer (απαλότητα / υφή δέρματος)

CHART1inovate.txt

Στα παραπάνω σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικής με τη μελέτη των επιπέδων υγρασίας και απαλότητας/υφής του δέρματος μετά την εφαρμογή των προϊόντων dermaviduals® και συμβατικών προϊόντων. Από τη μελέτη καταδεικνύεται η καταλυτική επίδραση των dermaviduals® σε σχέση με αυτή των υπόλοιπων καλλυντικών, τόσο ως προς τη βελτίωση των επιπέδων των εξετασθέντων δερματικών δεικτών, όσο και ως προς τη συνέχιση της δράσης τους μετά τη διακοπή της εφαρμογής (Πηγή: Journal of investigative dermatology)

PATCH TEST

Η σειρά προϊόντων dermaviduals® επικεντρωμένη στη φιλοσοφία της ασφαλούς χρήσης των καλλυντικών προϊόντων, καθώς και στην προσπάθεια για πλήρη ικανοποίηση του καταναλωτή, παρέχει δοκιμαστικά [testers] δωρεάν για όλες τις φόρμουλες περιποίησης, προσφέροντας τη δυνατότητα βέλτιστης επιλογής.

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε καλλυντικού προϊόντος επιβάλλεται να πραγματοποιείται η δοκιμή ανεκτικότητας από το δέρμα του χρήστη. Αυτό γιατί υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι είναι δυνατό να παρουσιάσουν δυσανεξία ακόμη και στις πιο αγνές πρώτες ύλες. Το patch test γίνεται τοποθετώντας μικρή ποσότητα του προϊόντος στο εσωτερικό του καρπού ή πίσω από τον λοβό του αυτιού. Αν παρουσιαστεί σε λίγες ώρες οποιοσδήποτε ερεθισμός, απαιτείται διακοπή της χρήσης.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα περιποίησης θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το έντονο ηλιακό φώς και να προστατεύονται από υψηλές θερμοκρασίες – φύλαξη υπό σκιά ή και στο ψυγείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας η κατανάλωση πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Πριν τη χρήση των προϊόντων σαπουνίζονται τα χέρια, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταφορά μικροβίων στον περιέκτη.

← Παραγωγή, δομή & δράση
Προϊόντα dermaviduals® →